Nominácia


Dokumenty potrebné na prihlásenie sa na stáž:


motivačný list

štruktúrovaný životopis

zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole

potvrdenie o jazykových znalostiach (vieme dodať)

sken pasu a fotografiu

potvrdenie o návšteve školy

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine, v prípade v nemčine, ak zamestnávateľom žiadaným jazykom je nemčina.