Nominácia


Dokumenty potrebné na prihlásenie sa na stáž:


1. sken ružového papiera (WO zo zahraničia)

2. nominačný papier (návod na jeho vyplňovanie)

3. motivačný list (návod na jeho vypracovanie)

4. štruktúrovaný životopis (návod na jeho vypracovanie)

5. zoznam absolvovaných predmetov na vysokej škole

6. potvrdenie o jazykových znalostiach (len pre stáže do Nemecka)

7. Scan pasu s fotografiou (v rámci EU stačí občiansky preukaz)

8. Potvrdenie o návšteve školy

V prípade, ak máte k dispozícii odporúčanie z predchádzajúcej práce či stáže, diplom, jazykový certifikát a pod. dokumenty, odporúčame Vám ich priložiť k ostatným dokumentom. Dokumenty treba vypracovať v angličtine, v prípade v nemčine, ak zamestnávateľom žiadaným jazykom je nemčina.